บทความทั้งหมด

รวบรวมบทความเกี่ยวกับสุขภาพฟัน ที่ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันได้

Body:

(TH) James P. Chapados, DDS, PS : I was born in Kodiak, Alaska and was raised in Chehalis, Washington. I attended Washington State University majoring in Zoology. I played baseball all four years at WSU and enjoyed the competition at the college level.
My summers were spent in Fairbanks,...

Post date: Friday, August 15, 2014 - 10:19
Body:

(TH) Kathy C. RDH, BS : Kathy grew up in Duluth, Minnesota. She graduated and taught Dental Hygiene at the University of Minnesota. She and her husband moved to the Tri-Cities with their three girls and started working at Chapados Family Dentistry in 1992.
During the past four years, she...

Post date: Friday, August 15, 2014 - 10:19
Body:

(TH) Chapados Family Dentistry is open Monday through Friday from 7 am until 5 pm. Every other Friday, the office hours are 7 am until 12 noon.We will schedule your appointment as promptly as possible. If you have pain or an emergency situation, every attempt will be made to see you that day....

Post date: Friday, August 15, 2014 - 10:19
Body:

(TH) Your initial appointment will consist of a hygiene appointment and a consultation of your diagnosis and treatment options.Occasionally, treatment can be performed on the same day. However, a complex medical history and treatment plan will require evaluation and a second appointment to...

Post date: Friday, August 15, 2014 - 10:18
Body:

(TH) Please enjoy the following items during your visit with us:
Cable television at each chair-side; watch the news, sporting events or your favorite program during your appointment.
Warm blankets and sunglasses for those bright overhead lights are available to help you relax....

Post date: Friday, August 15, 2014 - 10:18

Pages