บทความทั้งหมด

รวบรวมบทความเกี่ยวกับสุขภาพฟัน ที่ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันได้

Body:
สำหรับใครที่มีปัญหาฟันแตก ฟันหักหรือฟันร้าว ที่เสียหายมากจนไม่อาจจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการอุดฟัน การทำครอบฟัน คือหนึ่งในทางเลือกที่สามารถใช้ทดแทนปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีปัญหาฟันธรรมชาติเสียหายเป็นอย่างมาก

...
Post date: Monday, May 11, 2020 - 15:13
Body:
ในสมัยก่อนถ้าหากฟันแท้ของเรามีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นฟันผุมากจนต้องถอนทิ้ง หรือฟันปลุดจากเหตุการณือื่นๆ เราอาจจะต้องสูญเสียฟันซี่นั้นไป และอาจจะทดแทนได้ด้วยการทำฟันปลอม ที่แม้ว่าจะพอใช้งานได้ในการเคี้ยวอาหารได้บ้าง แต่สิ่งที่มาทดแทนนั้นก็คงไม่อาจให้ความรู้สึกเหมือนฟันแท้อย่างแน่นอน...
Post date: Thursday, March 5, 2020 - 15:43
Body:
ในการทำครอบฟัน คือ การครอบหรือการคลุมฟันในส่วนที่เกิดความเสียหาย ซึ่งในการทำครอบฟันจะช่วยปกป้องกันในส่วนที่เสียหาย และยังทำให้ฟันในส่วนนั้นกลับคืนสู่รูปร่างปกติ ทั้งขนาด ความแข็งแรง และการใช้งาน อีกทั้งการทันตกรรมประเภทนี้ ยังถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความงามให้กับรอยยิ้ม ปกปิดในส่วนที่เสียหาย...
Post date: Friday, January 25, 2019 - 17:08
Body:
การครอบฟัน คือการคลุมฟันในส่วนที่เสียหายทั้งซี่ ซึ่งคุณไม่สามารถใช้การอุดฟันหรือ การทำเคลือบฟันเทียมเพื่อรักษาฟันซี่นั้นได้ ทำให้การทำครอบฟัน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาฟันที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง โดยในการทำครอบฟันเองก็มีการใช้วัสดุที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การทำครอบฟันด้วยโลหะ...
Post date: Friday, November 9, 2018 - 17:35

Pages